Behandlingen av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Bergstrands att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Vi värnar om din integritet och är givetvis beredda att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 

Personuppgiftsansvarig

Bergstrands Redovisning AB är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Gäller det personuppgifter som vi hanterar åt våra kunder så vänder ni er till företaget direkt.
 

När sker behandling av personuppgifter?

Bergstrands behandlar dina personuppgifter när du:
  • beställer våra tjänster. 
  • söker kontakt med oss
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
     

Registrerade uppgifter

Bergstrands kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden eller annan, tex Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas med anledning av utförandet av uppdraget samt för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, åtgärder enligt lagen om penningtvätt samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. 
När du som representant för ett företag gör beställningar av våra tjänster registreras namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer, befattning, kön, bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter samt övriga relevanta uppgifter.
Vi registrerar de uppgifter som du väljer att lämna. Om du själv lämnar känslig information förutsätter vi att du är medveten om att uppgifterna registreras hos oss.
 

Ändamålet, vad vi använder personuppgifter till

Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera våra kunder, göra fakturor, betalningar, administrera bokföring, redovisa skatter löneadministration, vid rekrytering, för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Vi sparar bla underlag i enligheten med bokföringslagen och Rex, vår branschorganisations praxis.
 
 

Rättslig grund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta, tex att den registrerade har lämnat sitt samtyckte till behandlingen, eller att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse m.m.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag.
 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Personuppgifterna behålls endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som behandlas, samt de lager vi följer.
 

Utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående om inte kunden har gett samtycke till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som är registrerade hos Bergstrands. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.
 

Säkerhet

Bergstrands ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Bergstrands har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
 

Kontakt

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter kan du höra av dig till oss på Bergstrands Redovisning AB.
 

Kommentarer inaktiverade.